Anita Jansson har ställt ytterligare några gamla bilder till förfogande som jag lagt in i hennes album.

Jag har dessutom kompletterat och rättat bildtexterna till Rämmen-bilderna från släktträffen. Tack Margareta och Anita. Det finns plats för fler bilder!

Jag har också uppdaterat sidan med mina f n 6 kända släktrelationer med Lång-Christopher. Om du och jag har gemensamma anor längs de släktlinjerna, så kan du lätt härleda hur du själv är besläktad med “Sundsjöfinnen”.