Här kommer frågorna från tipspromenaden för den som känner för en repetition eller kanske inte deltog.

Torgny

Tipsfrågor vid Släktträffen i Rämmen den 27 augusti 2011.

(Rätta svaren i slutet)

1. Många av våra anfäder var svedjebrukande s k skogsfinnar. De flesta skogsfinnarna flyttade från nuvarande Finland till Sverige under

1 13- och 1400-talet

X 15- och 1600-talet

2 17- och 1800-talet

 

2. Låås-namnet lär ha sitt ursprung genom en fadäs under

1 Fisketur

X Skidtur

2 Jakttur

 

3. Svedjebruket kunde ge enorma skördar av framför allt

1 Råg

X Korn

2 Vete

 

4. Många i släkten var bergsmän. Bergsmännen kombinerade bergsbruk (malmbrytning och järnframställning) med annan näring, nämligen

1 Jordbruk

X Skogsbruk

2 Jakt och fiske

 

5. En av anfäderna på både Låås- och Lönnsläkterna var en mycket beryktad skogsfinne och “storfinne”, som dog 1663. Vad kallades han?

1 Långe Jan

X Starke Arvid

2 Lång-Christopher

 

6. En av anfäderna, Erik Christophersson mötte 1667 döden på ett mycket dramatiskt sätt, nämligen

1 Han blev avrättad

X Han gick igenom isen och drunknade

2 Han ramlade ner i masugnen

 

7. Släkten gjorde sin entre i Rämmen genom att Erik Christophersson

år 1651 köpte hemmanet Djuprämmen. Vem regerade i Sverige vid den tiden?

1 Karl IX

X Karl X Gustav

2 Kristina

 

8. Vår anfader, Erik Christophersson, som köpte Djuprämmen, tillhörde den finska släkten

1 Honkainen

X Hanvuinen

2 Hakkarainen

 

9. “Rian” var ett typiskt skogsfinskt hus. Rian användes till

1 Röka kött och fisk

X Torka säd

2 Allmän förvaring

 

10. En av anfäderna, Erik Christopherssons son, Sigfrid (Seffrid), blev mycket gammal, hela

1 102 år

X 98 år

2 96 år

 

11. Antalet anor fördubblas för varje generation man går bakåt i tiden från probanden:

Generation 1 = 2 st, (far och mor),

Generation 2 = 4 st, (farfar, farmor, morfar och mormor). osv

Hur många anor finns det i Generation 10?

1 1024

X 1048

2 2048

 

12. Många av förfäderna var kolare. Kolet som levererades till bruken mättes i “stigar”. Hur mycket var en stig?

1 Ca 100 l

X Ca 4 kbm

2 Ca 2 kbm

 

13. Påskdagen infaller alltid efter första fullmånen efter….

1 Fastlagssöndagen

X Vårdagjämningen

2 Askonsdagen

 

 

1:X; 2:2; 3:1; 4:1; 5:2; 6:1; 7:2; 8:1; 9:X; 10:X; 11:X; 12:2; 13:X