Testet är som jag berättat tidigare ett Y-DNA test. Y-kromosomen ärvs som bekant från far till son. Testet baserar sig på något som kallas STR (short tandem repeats). I varje sådant “testområde” på DNA:t upprepas en viss kort DNA-sekvens, t ex GTT ett antal gånger, t ex 12 eller 20 el likn. Om antalet upprepningar är samma för de två jämförelsepersonerna är det en träff, annars avvikelse.

Nya träffar från min DNA test ramlar in hela tiden. I nedanstående tabell har jag sammanställt resultaten. Första raden visar att för det första och enklaste testet då 12 positioner (loci) jämföres finns 432 träffar fördelade med 95 exakt lika och 337 där det skiljer i någon av de 12 positionerna, dvs det har skett en förändring (mutation) någon gång i historien. Hur nära går inte att säga: det kan vara från min far till mig eller för 10 generationer sedan. En av de 337 är en man med härstamning från Lång-Christopher från en av vår anas (Eriks) bröder.

På raderna under kommer motsvarande resultat från de utvidgade testerna på fler positioner. En av de 2 träffarna med 1 fel i 25-testet är samme man.

Test Träffar 0 1 2 3 4 5 6 7
12 432 95 337
25 16 1 2 13
37 13 1 6 6
67 11 5 3 3

Av alla dessa träffar är nästan samtliga finnar av namn och mejladresser att döma. Endast ca en handfull svenskar och ungefär lika många norrmän. Så småningom ska jag nog försöka ta kontakt med någon eller några av dessa för att se vad detta kan ge.