I somras fick jag stor hjälp av Arkivarie/Bibliotekarie Kristina Eriksson på Filipstads kommunarkiv att leta fram skoldokument, främst examenskataloger från Älvsjöhyttans och Långbansändes skolor från slutet av 1800-talet, då våra släktingar 2 generationer tillbaka gick i skola där. Jag satt en hel dag på Filipstads bibliotek och gick igenom luntorna och fotograferade av en del sidor med släktingar.

Jag har ända sedan i dess våndats över hur jag skulle kunna presentera bilderna på ett vettigt sätt och har nu äntligen kommit till skott. Bildena ligger nu som pdf-filer med korta kommentarer.

Förutom att ge en viss inblick i dåtidens skolgång har innehållet bjudit på en del överraskningar – båda vad gäller vad som står och vad som inte står. Bl a har jag fått revidera min uppfattning om användningen av Låås-namnet. Gå in på hemsidan http://torgnylaas.se/ och klicka på länken “Skoldokument”!

Ännu finns bara dokument från Långbansände inlagda. Dokumenten från Älvsjöhyttan kommer så småningom. De är på sätt och vis intressantare. De innehåller visserligen färre släktingar, men mera inblickar i själva skolgången – och så kan man få njuta av en otroligt vacker handstil.

Torgny