Asien 2013: Den överväxta husgrunden syns mitt i bilden. Den täta granen växer mitt i ruinen efter murstocken.

Inför exkursionen till Lövåsen häromveckan (se tidigare bloginlägg) lovade Leif Olsson att visa mig platsen för torpet Asien, som figurerar min släkt både på Låås- och Lönnsidan. Asien var ett ensamt torp beläget mitt emellan de två små finnmarksbyarna Yxtjärn/Yxtjärnshöjden och Lövåsen i norra delen av Gåsborns socken. Där växte farfars fars hustru (Lås-Per d y) Lovisa Abrahamsdotter Perlström upp under mycket tuffa förhållanden, som jag försökt skildra i berättelsen om Yxtjärnskvinnorna och där bodde min mormor och morfar (Jan-Olof och Anna Lönn) med familj, som de sista inneboende, när han råkade i luven på rättvisan som jag beskrivit i den bisarra berättelsen om Läderremmen. (Båda berättelserna finns också publicerade i Finnmarken Förr och Nu)

Leif förvarnade att jag skulle bli besviken, för platsen som han fått sig anvisad av två olika sagesmän från trakten visade inga som helst tecken på mänsklig påverkan, något som jag själv också kunde bekräfta med egna ögon.

Jag var dock inte helt övertygad, för positionen stämde dåligt med det läge jag hemma i Bälinge syftat fram från den häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet. (Ett problem med Asien är att platsen ligger precis mitt i en kartskarv så, att torpmarkeringen finns på ena kartbladet, medan namnet står på det andra!)

Så, när vi skiljts åt efter vår exkursion och Leif och Nils-Erik åkt, sökte jag själv upp det område där, enligt mina beräkningar, Asien skulle ligga. Och se, det dröjde inte länge förrän jag fann tydliga tecken på en husgrund och vad som en gång varit en liten bit odlad mark.

Jag meddelade mitt fynd till Leif och Nils-Erik och i helgen åkte de dit tillsammans med Nils-Eriks sonson Anders Nilsson. De kunde bekräfta vad jag sett och blev också övertygade om att det var rätta platsen för Asien. De undersökte området noggrant och fann också en del andra lämningar.

Nils-Erik hade tillverkat en plåtskylt med torpets namn som nu sitter på platsen.