För några dagar sedan fick jag det sorgliga meddelandet att min dubbelkusin Yngve i Vansbro lämnat oss.

Som framgår av dödsrunan i Dalarnas Tidningar var han mycket kunnig i allt om släkten och var dessutom begåvad med en skön humor. Jag hade därför stort utbyte av våra långa, men tyvärr alltför få, telefonsamtal. Nu är han borta och jag är rädd för att det mesta av hans stora kunskaper endast fanns i hans eget huvud. (Men jag hoppas jag har fel, kanske hade han skrivit ner något eller muntligen vidarebefordrat till sonen Lars eller någon annan. Något litet hade ju även jag fått höra.)

Även om våra kontakter inte var alltför frekventa kommer jag att sakna Yngve. Vi var ju dessutom riktigt nära släkt – dubbelkusiner som vi var. (Våra mammor var systrar och våra pappor bröder).

Bifogade länk är en kopia av dödsrunan i dt.

http://torgnylaas.se/Egna%20texter/Diverse/dt%202013-yngve.pdf