För alla bloggläsares info: Alldeles nyligen skapade jag en Facebok-grupp kallad “Låås-släkten” tänkt som en mötesplattform för ättlingar till “Ur-Lååsen” Per Persson Lås, 1828-1919, samt ingifta och andra som kan tänkas vara intresserade av Låås-släkten.

Då jag inte vill tränga mig på i onödan, har jag bara anmält minsta möjliga antal medlemmar för att kunna registrera gruppen. De flesta av oss får ju i dag mer information än vi orkar ta emot och jag vill inte öka den belastningen i onödan. Jag hoppas naturligtvis att många ändå kommer att anmäla sig av eget intresse och på olika sätt bidra till information om och kring släkten och dess alla förgreningar med möjlighet också till kontakt med släktingar som vi inte tidigare kände till och som inte kände till oss.

Det är upp till medlemmarna vad vi gör av gruppen. Här hoppas jag på kreativa bidrag.

Är intresset alltför svalt är det lätt att ta bort gruppen.

Vid större intresse kan vi starta en analog grupp för Lönn-släkten – ättlingar efter första Lönnen, Jan Nilsson Lönn 1793-1839.