En något uppiffad version av Göran Låås video från Kusinträffen i Vansbro den 20 augusti 1988 finns nu tillgänglig under fliken “Videofilmer” på startsidan, eller direkt här: http://torgnylaas.se/Filmer/Kusintraff-1988.mp4.
“Kusinerna” syftar här på barnbarn till Karl och Hanna Låås, som levde i Vansbro under 1900-talets första hälft. Karl var sonson till Lås-Per d.ä. Den Lås-Per som nämns i filmen är Lås-Per d.y., som också, liksom sin far, hette Per Persson Lås.
Här kan vi, som fortfarande lever, se och höra yngre och vackrare versioner av oss själva och återknyta bekantskapen med sedan länga bortgångna släktingar.

Förutom de flesta av kusinerna och deras respektive, och i flera fall även barn, deltog de två yngsta av Karl och Hannas barn, Lilli Holmberg och Sigvard Låås, liksom Lillis make, Gottfrid. Sonhustrurna Agda, Hildur och Olga deltog också. Alla nu borta.
Hör kusin Åke Gyllenvåg i högform redogöra för släktens Vansbrohisoria, delvis utifrån eget sökande i Falu-Kurirens arkiv, han var ju journalist, samt berätta anekdoter till sina bilder av olika släktingar. Tyvärr är profilen Åke också borta sedan länge.
Ännu ett tack i efterhand, 26 år senare, till kusinerna Ove Jonsson (också bortgången) och systrarna Ruth Låås och Ingrid Lekare för det utmärkta arrangemanget, till Åke för hans släktkrönika och alla intressanta och underhållande släkthistorier samt till Göran för att händelsen dokumenterades.