Jag har just avslutat läsningen av en mycket bra julklappsbok som handlar om tiden då våra skogsfinska förfäder lämnade orostrakterna i Finland i hopp om ett bättre liv i de svenska skogsmakerna. Författaren, Kjell Söderlund, är väl insatt i ämnet. Han har t ex själv medverkat i arkeologiska utgrävningar av de hus han låter sina huvudpersoner bygga i ett tidigt 1600-tal. Boken är spännande och välskriven med ett tidvis poetiskt språk och heter “Marken brinner”. Rekommenderas!

Eftersom vi också härstammar från invandrare kan det vara intressant att läsa vad historikern Dick Harrison skrev häromdagen i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/invandrarna-en-vinst-for-sverige_4223101.svd

Och vad gäller asylsökande så borde det över huvud taget inte handla om nytta och pengar och hur många vi ska ta emot, utan om att vi har en moralisk och etisk skyldighet att ge skydd och efter behov hjälpa dem som tagit sig hit. Något som vi också förbundit oss till genom internationella avtal. HUR detta ska gå till på bästa sätt, är vad frågeställningen borde vara.