Nu är även mitt (Torgnys) släktträd uppdaterat. Eftersom det var nästan 3 år sedan senaste uppdateringen har hela 372 nya personer och en hel del annat nytt tillkommit. Här kommer en lista med en del som jag råkar minnas:

– Infört notis om misshandeln av bergsmannen Göran Persson (1789-1850). Exempel på hur det kunde gå till när brukspatronerna skaffade sig kontroll över bergsmansbruken.

– Kompletterat släktträdet med relationerna till tremänningen Thomas Jansson (f. 1953) och experten på gamla bergslagsgruvor, Jan Kruse (f.1970). Jan är också mannen bakom den eminenta hemsidan om Filipstads Bergslag. (Finns länk dit på hemsidan under fliken “Länkar”)

– Infört uppgifter (tack Lisbeth Eliasson!) om intrikata familjeförhållanden hos ingifte släktingen, bergsbruksidkaren och riksdagsmannen, Anders Jansson (1817-1896), som byggde residenset Glittne i Nordmark. Han fick vid 69 års ålder en dotter, Maria Helena Svensson-Berner med sin hushållerska. Maria Helena fick i sin tur en utomäktenskaplig dotter, Siv Jansson, som 1923 adopterades av Anders äldsta dotter, den då 77-åriga Amanda, som fortfarande bodde kvar på Glittne. Adoptionen och Sivs efternamn indikerar att även hennes far troligen också fanns i familjen.

Som en kuriositet kan nämnas att Glittne många decennier senare blev Thomas Janssons (tremänningen ovan) barndomshem.

– Infört några häftiga skrönor och berättelser om den beryktade Grönhultsgubben, Jan Jansson (1796-1856), ovannämnde Anders Janssons far.

– Tagit bort finska släktnamnet Haapainen från Älgsjö-Mattes m.fl då det verkar saknas belägg för namnet.

– Kompletterat släktrelationerna med att hustrun till Anders Jansson (1818-1887) i Skäfthöjden, Carolina Jansdotter (1819-1883), också är syster till Abraham Jansson Perlström (1822-1868). (Tack till Lars-Göran Palmborg, Vansbro för upplysningen.)

Till Anders Jansson i Skäfthöjden finns en starkt misstänkt, men inte fullt bevisad, släktrelation: Anna Larsdotter från Yxtjärnshöjden (dotter till kloka gumman, “Tröllkäringa ifrå Yxtjärnshöjda” Lars-Stina Larsson) tjänstgjorde nämligen som piga hos Anders Jansson när hennes o.ä. dotter Lovisa avlades och han är starkt misstänkt som varande fadern. Sedan tidigare är bakgrunden till misstanken redovisad i hans ansedel i släktträdet. Några år senare gifter sig Anna med Abraham Jansson Perlström och i det äktenskapet växer Lovisa upp i torpet Asien. Lovisa som skulle bli mor till min farfar Karl Låås. Också det en intrikat släkthistoria!

– På “kändissidan” har jag lagt in Stefan Löfvens skogsfinska anor ner till Lång-Christoper, där vi har alltså en gemensam anfader. Följaktligen är Stefan och jag 11-männingar.
(Kungahuset har ju f.ö. också på senare år begåvats med skogsfinska ättlingar genom såväl Daniel Westling som Sofia Hellqvist, såvitt jag vet dock utan släktanknytning till mig och oss.)

– Genom Christer Gustafsson i Arvika har jag fått tillgång till en omfattande släktutredning rörande Dan Anderssons amerikanska släktingar med flera hundra namn som jag lagt in.

– Har lagt också in Jan-Olov Schröders intressanta biografi över Dan Anderssons dotter Monika Sedell, som avled 2009. Kan läsas på hennes ansedel.

– Sist, men inte minst. Mysteriet med lille August Erhard är löst; Josefina Persdotter Lås/Sundbergs utomäktenskapliga pojke som hon födde i Järna/Vansbro 1899 och hade med sig till Gustavsbergs porslinsfabrik i Stockholm och som där försvann i längderna i samband med hennes giftermål med Anders Sundberg.

Jag fann nyligen uppgifter som visade att år 1914 flyttade August Erhard Sundberg tillbaka från Gustavsberg till Dalarna och Vansbro för att arbeta som sågverksabetare. Där blev han sjuk och avled i tuberkulos på Högbo sanatorium i Falun 1916, bara 16 år gammal. En kusin till min far och hans syskon som jag aldrig hörde någon nämna. Jag tvivlar på att de ens visste om hans existens!

Man kan fråga sig varför Josefina hamnade i Gustavsbergs porslinsfabrik av alla ställen. Kan det möjligen ha något med familjen Godenius att göra? Samuel Godenius, den kraftfulle industrimannen som ägde och framgångsrikt drev Gustavsbergs porslinsfabrik under mitten och senare delen av 1800-talet var nämligen född i den närbelägna Gagnefs socken och härstammade alltså från trakten. (Tack till Lars- Göran Palmborg för informationen!). Att Godenius också förvärvade och en tid ägde Nyhammars bruk visar på fortsatta kontakter med Dalarna. Säkert fanns också släktingar kvar på hemtrakterna! År 1900 var Samuel Godenius själv visserligen död, men Gustavsbergs bruk ägdes och drevs då av hans svärson, Wilhelm Odelberg.