Blog Image

Släkten

Om bloggen

I den här bloggen kommer jag att meddela när något hänt på min hemsida, nya släktuppgifter, nya fotografier eller annat som har eller inte har med släkten att göra. Av och till kanske någon annan fundering också kan smyga sig in. Givetvis hoppas jag också på bidrag och kommentarer från Dig som läser bloggen och hemsidan. Observera att för att kommentera ett inlägg behöver du inte vara inloggad.

Meddela mig om du inte automatiskt får mejl med meddelande om nya inlägg på bloggen, men skulle vilja ha det.

Finnsamkonferensen 2020 i Filipstad inställd

Finnmarken Posted on 2020-04-18 11:33:17

Så kom då för några dagar sedan den officiella bekräftelsen på det som ändå varit uppenbart en längre tid: Finnsamkonferensen i Filipstads bergslag som skulle ägt rum sista helgen i maj ställs in. Förhoppningsvis inte för gott utan kan kanske genomföras nästa år. Programmet för den inställda konferensen var ju klart, men jag tror aldrig det blev utskickat i någon inbjudan. Borde relativt lätt kunna tas fram och dammas av.

Det var bl.a. tänkt att jag skulle bidra med ett föredrag om finnhyttor i norra delen av Filipstads kommun
Om en av de finnhyttor som jag tänkte berätta om har jag ställt samman en historia, “Dalkarlssjön och Tithöjden”, som jag lagt på min hemsida http://torgnylaas.se/ under fliken Släktberättelser.

De videofilmer som skulle ha visats avslutningsdagen finns på YouTube. https://www.youtube.com/results?search_query=torgny+laas Leta fram videofilmerna “Omsjön-Lönnhöjden” resp. Lönnhöjden, Östra Värmland Juni 2018″Rämmendagarna 2019; Vålbergsleden

Finnmarken Posted on 2019-11-19 14:25:08

Hösten är grå, och vintern är på väg. Då kan det kännas bra att minnas den sköna sommaren. Kanske kan den lilla filmen från årets torpvandring under Rämmendagarna bidra. Vandringen 2019 gick på nydragen led i Vålberget på gamla gränsen mellan förra socknarna Rämmen och Gustav Adolf, som vanligt med ledens upphovsman, Leif Olsson Lesjöfors, som guide.
Tyvärr måste rutten i sista stund dras om, då skogsmaskiner gjort slingan förbi bosättningarna vid Tannfallet oframkomlig. Förhoppningsvis för mig/oss kan Tannfallsbosättningarna besökas ett senare år, då den egna släkten har en stark anknytning dit och med en mycket speciell och pikant historia.
https://www.youtube.com/watch?v=fpN4MjI61T4Omsjön/Laggsundet-Lönnhöjden

Finnmarken Posted on 2019-07-15 09:09:47

I början av juni hade jag förmånen att få expertguidning av Inger Frykberg och Bror Jansson längs den gamla bruksvägen mellan de två finnbosättningarna Omsjön/Laggsundet och Lönnhöjden i östra Värmland, nästan vid gränsen mot Dalarna. Ända sedan Tomas Jönsson Härköinen på 1670-talet flyttade från Omsjön för att som förste nybyggare bosätta sig på Lönnhöjden har vägen varit pulsådern som sammanbundit bosättningarna på Lönnhöjden med de i Omsjön/Laggsundet. Med nya bilvägar och moderna kommunikationsmedel blev så vägen från mitten av 1900-talet helt obsolet och håller nu på att sakta återgå till naturen. Här en liten film från vår promenad:

https://youtu.be/QV7W2WnoWoU

Den lilla filmen dokumenterar vandringen på leden, som nu också finns ordentligt karterad och dokumenterad på länkarna:

https://www.openstreetmap.org/relation/9756566

och

https://hiking.waymarkedtrails.org/?fbclid=IwAR2drEpoqPxIooXPS2-6j11k8MTTebn1YwqjJpp8HaBp5iviGWqONJvQv18#route?id=9756566&map=14!60.0999!14.19

Berättelsen om Lönnhöjden och släkten finns sedan tidigare på denna hemsida:
http://torgnylaas.se/Egna%20texter/Lonnhojden-2017-11-ver.pdfSläkten växer!

Släkten Posted on 2018-11-14 13:52:27

Syskonmöte: Ny Låås-släkting!
I lördags (10/11) hade jag, Torgny, den stora äran att närvara när 4 vuxna syskon träffades alla fyra för första gången! De har alla samma far, men 3 olika mammor. Det var min dubbelkusin Ulfs 4 barn: Roland Frans, Therese Ehrling och tvillingarna Sofie och Caroline Låås.
Existensen av en halvbroder till systrarna har varit känd länge i den trängre familjekretsen (dit jag inte hör, jag visste inget!), men inte identiteten. Jag har ju sedan länge testat mitt DNA, som jag berättat om tidigare, och mer eller mindre dagligen kommer det besked om nya träffar på mer eller mindre (oftast mer) avlägsna släktingar. För mig kom det därför nästan som en chock när jag i våras blev uppmärksammad på en superstark DNA-träff, tio gånger starkare än alla andra, som tydligt visade att det här handlade om en MYCKET nära släkting.
Roland, som träffen hette, och jag startade då från var sitt håll ett veritabelt detektivarbete för att få fram släktskapet. Ett kompletterande s.k. Y-DNAtest visade att Roland och jag har samma Y-kromosom. Eftersom Y-kromosomen ärvs strikt från far till son visade detta att våra “manslinjer” bakåt i tiden någonstans måste gå ihop och vi kunde utesluta alla tänkbara släktskap med mödrainslag. Den starka träffen på “total-DNA” visar dessutom att vårt släktskap är mycket nära i tid. Efter en inventering av alla tänkbara manliga släktingar, kusiner och andra, fanns bara dubbelkusinen Ulf (dubbelkusin: våra fäder bröder, våra mödra systrar) kvar som den enda realistiskt tänkbara. Ulf och jag har alltså båda vår farfars Y-kromosom, som Roland då också ärvt, och dessutom släktskap även på våra modersidor, vilket skulle förklara den extremt starka total-DNA-träffen. Andra kända teoretiskt tänkbara manliga släktingar var alla mer än tio år äldre stabila familjefäder och/eller bosatta långt borta. Återstod möjligheten av en i släkten okänd “illegitim” son, inte heller sannolikt, men ändå teoretiskt möjligt!
Samtidigt försökte Roland få så mycket uppgifter som möjligt från sin mor. Det visade sig vara ett mycket känsligt ämne. Efterhand kom det emellertid fram att hon vid tiden för Rolands tillblivelse vistats hos släktingar i Malung och umgåtts i samma raggar-ungdomsgäng som kusin Ulf! De var båda vid den tiden bara 17 år gamla!
Case closed!
Redan som spädbarn blev Roland bortadopterad och har växt upp hos fosterföräldrar.

Med så starka bevis på hand beslöt vi att det var dags att kontakta hans då (nästan!) säkerställda systrar. Och häromdagen kunde så alla träffas för första gången och jag fick också den stora äran att närvara!

Kuriositet: Tre av de fyra syskonen sysslar mer eller mindre seriöst med musik: Roland har lagt ut en del på Internet (sök!) Therese är flitig lokal utövare på hemorten, men tror inte hon finns på Internet. Mest seriös är nog Caroline, som med sitt band även uppträtt i USA. Hennes artistnamn är “Lily Locksmith” (kolla Internet!).
Anmärkningsvärt med tre aktiva musikutövare i samma syskonskara och där inga av de aktiva utövarna växt upp tillsammans, då musikutövning annars inte är någon framträdande del i vår släkthistoria.
På fotot: Roland, Therese, Sofie och Caroline.Skäfthöjden/Omsjön/Gustavsström

Finnmarken Posted on 2018-09-27 19:03:34

För en liten tid sedan hade jag förmånen att få en guidning av Erik Modin till några intressanta platser i trakterna av den gamla finnbosättningen Skäfthöjden där Erik bor.

Skäfthöjdens tidigaste historia och den egna släktens historia där finns, som nämnts i förra inlägget, beskriven på http://torgnylaas.se/index.html i berättelsen “Skäfthöjden” under fliken “Släktberättelser”.

Erik visade:

1. Stockbåten i Skäfttjärn. En urgröpt trästock liggande på grunt vatten i strandkanten. Ålder okänd, men prov finns hos Länsstyrelsen för C-14 datering.

2. Gruvområdet vid Mörttjärn/Hedtjärn där förfäderna brutit malm, kunde vi tyvärr inte se, då vägen var blockerad av nedblåsta träd. Men vi kunde se ett par mindre brytningar i närheten vid Hedtjärn. (Tät vegetation omöjliggjorde fotografering.)

3.Gravfältet vid Omsjön. Ett tiotal tydliga gravhögar på tallheden. Sannolikt från traktens första bosättare på tidigt 1600-tal. Mycket möjligt att någon av våra förfäder bland de första bosättarna på trakten ligger där, men det lär vi aldrig få veta. Innan kyrkorna i Gåsborn (1652), Rämmen (1787) och Säfsen (1762) fanns, hade man närmare 5 mil i väglöst land till närmaste kyrkogård, såväl norrut till Nås kyrka som söderut till kyrkan i Filipstad. Området är tydligt markerat i terrängen av Skogsvårdsstyrelsen, så förhoppningsvis blir det skonat vid den avverkning som Bergvik planerar i området. Området finns också markerat bland “Skogens pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida, men utan annan information än “ej kvalitetsgranskad forn- och kulturlämning”. På RAÄ:s (Riksantikvatiämbetet) hemsida finns gravfältet märkligt nog överhuvud taget inte registrerat.

4. Fångstgroparna vid Gustavsström. Tre stycken djupa gropar med ca 4-5 m diameter på en tallhed. Ålder och exakt användning okänd.

5. “Gudsögat”, som nog egentligen är ett s.k. “vitterkors” på Eriks uthusgavel. Kommentarer!

Tack Erik för en mycket intressant och trevlig eftermiddag!Skäfthöjden

Släktberättelser Posted on 2018-09-20 15:22:51

Berättelsen “Skäfthöjden” finns nu på hemsidan under fliken “Släktberättelser”. Det är berättelsen om en liten finnmarksbys äldsta historia, vår egen släkts anknytning till platsen och hur verkligheten bakom legenden kan se ut. Också en berättelse om uppgång och fall liksom ännu ett exempel på hur de olika finnsläkterna trasslar in sig i varandra.Åkerhöjdsleden

Finnmarken Posted on 2018-08-22 10:06:01

2018 års guidade torpvandring under Rämmendagarna gick på den nya leden i Åkerhöjden mellan Djuprämmen och Laggsundet/Omsjön. Leif Olsson, upphovsmannen även till denna led, guidade.
Vad gäller vår släkt är Åkerhöjden något “off-side”. Mig veterligt har ingen av våra direkta anfäder och -mödrar bott i Åkerhöjden, men ett antal släktrelationer finns det och eftersom våra anor bott runt omkring har man naturligtvis väl känt till även Åkerhöjden. Och miljöerna känner vi ju igen!
En knappt 20 min lång film från 2018 års torpvandring under 2018 års Rämmendagar på den nya Åkerhöjdsleden mellan Djuprämmen och Omsjön i de östvärmländska finnmarkerna finns nu på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=jO8wiEcvdR0&t=29sSläkthistoris safari 2; Lönnhöjden

Finnmarken Posted on 2018-06-30 11:34:23

För ett par veckor sedan hade jag förmånen att få en guidning i Stora och Lilla Lönnhöjden av Lönnhöjdsexperten par preferance Inger Frykberg.
Den förste att röja och bygga på Stora Lönnhöjden var vår släkts anfader på Lönnsidan Tomas Jönsson Härköinen på 1670-talet. Platsen för den första bosättningen är utan tvekan det som nu kallas Olshöjden. Mera tveksamt om det finns några byggnader kvar från den tiden, troligen inte, men möjligen någon del av uthusen.
Tomas son, Johan, tog sedan upp Lilla Lönnhöjden. Exakt var första bosättningen där låg är oklart. Två alternativ visas i den lilla videon.

Video från junibesöket:
https://www.youtube.com/watch?v=WvdCkqISNMk

Och här en länk till Ingers egen Lönnhöjdshemsida:
http://lonnhojden.se/#homeNext »