Jag har just lagt in en ny liten berättelse om familjerna Lönn och Scherp i Vitklinten i Gåsborns socken. Den beskriver hur (eller åtminstone när) Lönn-namnet kom in i släkten och Lönn-familjens märkliga relation med Scherpsläkten och speciellt författaren Dan Anderssons morfar Daniel Scherp.

Fotot av Scherpstället i Vitklinten har jag fått tillgång till genom Leif Olsson i Lesjöfors – tusen tack!

I sammanhanget har jag också gjort en liten omdisponering av lay-outen. Släktberättelserna är nu samlade under en egen flik “Släktberättelser” på första sidan.

I en del berättelser, bl a denna, nämns många namn. Det är lättare att hålla ordning på alla personrelationerna om man har släktträdet uppe vid läsningen.

(En förkortad och tillrättalagd version av berättelsen är under tryckning och kommer troligen att publiceras i nästa nummer av tidskriften Finnmarken förr och nu.)

Torgny