I början av juni hade jag förmånen att få expertguidning av Inger Frykberg och Bror Jansson längs den gamla bruksvägen mellan de två finnbosättningarna Omsjön/Laggsundet och Lönnhöjden i östra Värmland, nästan vid gränsen mot Dalarna. Ända sedan Tomas Jönsson Härköinen på 1670-talet flyttade från Omsjön för att som förste nybyggare bosätta sig på Lönnhöjden har vägen varit pulsådern som sammanbundit bosättningarna på Lönnhöjden med de i Omsjön/Laggsundet. Med nya bilvägar och moderna kommunikationsmedel blev så vägen från mitten av 1900-talet helt obsolet och håller nu på att sakta återgå till naturen. Här en liten film från vår promenad:

https://youtu.be/QV7W2WnoWoU

Den lilla filmen dokumenterar vandringen på leden, som nu också finns ordentligt karterad och dokumenterad på länkarna:

https://www.openstreetmap.org/relation/9756566

och

https://hiking.waymarkedtrails.org/?fbclid=IwAR2drEpoqPxIooXPS2-6j11k8MTTebn1YwqjJpp8HaBp5iviGWqONJvQv18#route?id=9756566&map=14!60.0999!14.19

Berättelsen om Lönnhöjden och släkten finns sedan tidigare på denna hemsida:
http://torgnylaas.se/Egna%20texter/Lonnhojden-2017-11-ver.pdf