Syskonmöte: Ny Låås-släkting!
I lördags (10/11) hade jag, Torgny, den stora äran att närvara när 4 vuxna syskon träffades alla fyra för första gången! De har alla samma far, men 3 olika mammor. Det var min dubbelkusin Ulfs 4 barn: Roland Frans, Therese Ehrling och tvillingarna Sofie och Caroline Låås.
Existensen av en halvbroder till systrarna har varit känd länge i den trängre familjekretsen (dit jag inte hör, jag visste inget!), men inte identiteten. Jag har ju sedan länge testat mitt DNA, som jag berättat om tidigare, och mer eller mindre dagligen kommer det besked om nya träffar på mer eller mindre (oftast mer) avlägsna släktingar. För mig kom det därför nästan som en chock när jag i våras blev uppmärksammad på en superstark DNA-träff, tio gånger starkare än alla andra, som tydligt visade att det här handlade om en MYCKET nära släkting.
Roland, som träffen hette, och jag startade då från var sitt håll ett veritabelt detektivarbete för att få fram släktskapet. Ett kompletterande s.k. Y-DNAtest visade att Roland och jag har samma Y-kromosom. Eftersom Y-kromosomen ärvs strikt från far till son visade detta att våra “manslinjer” bakåt i tiden någonstans måste gå ihop och vi kunde utesluta alla tänkbara släktskap med mödrainslag. Den starka träffen på “total-DNA” visar dessutom att vårt släktskap är mycket nära i tid. Efter en inventering av alla tänkbara manliga släktingar, kusiner och andra, fanns bara dubbelkusinen Ulf (dubbelkusin: våra fäder bröder, våra mödra systrar) kvar som den enda realistiskt tänkbara. Ulf och jag har alltså båda vår farfars Y-kromosom, som Roland då också ärvt, och dessutom släktskap även på våra modersidor, vilket skulle förklara den extremt starka total-DNA-träffen. Andra kända teoretiskt tänkbara manliga släktingar var alla mer än tio år äldre stabila familjefäder och/eller bosatta långt borta. Återstod möjligheten av en i släkten okänd “illegitim” son, inte heller sannolikt, men ändå teoretiskt möjligt!
Samtidigt försökte Roland få så mycket uppgifter som möjligt från sin mor. Det visade sig vara ett mycket känsligt ämne. Efterhand kom det emellertid fram att hon vid tiden för Rolands tillblivelse vistats hos släktingar i Malung och umgåtts i samma raggar-ungdomsgäng som kusin Ulf! De var båda vid den tiden bara 17 år gamla!
Case closed!
Redan som spädbarn blev Roland bortadopterad och har växt upp hos fosterföräldrar.

Med så starka bevis på hand beslöt vi att det var dags att kontakta hans då (nästan!) säkerställda systrar. Och häromdagen kunde så alla träffas för första gången och jag fick också den stora äran att närvara!

Kuriositet: Tre av de fyra syskonen sysslar mer eller mindre seriöst med musik: Roland har lagt ut en del på Internet (sök!) Therese är flitig lokal utövare på hemorten, men tror inte hon finns på Internet. Mest seriös är nog Caroline, som med sitt band även uppträtt i USA. Hennes artistnamn är “Lily Locksmith” (kolla Internet!).
Anmärkningsvärt med tre aktiva musikutövare i samma syskonskara och där inga av de aktiva utövarna växt upp tillsammans, då musikutövning annars inte är någon framträdande del i vår släkthistoria.
På fotot: Roland, Therese, Sofie och Caroline.