Gun-Britts släktskap med Ray Bradbury, Nancy Olsson, “Rämskungen” och Jussi Björling är nu upplagda på hemsidan. Du hittar dem under den nya fliken “Kändissläktskap”. Släktskapet med Glenn Seaborg, som redan tidigare fanns på hemsidan, nås nu också från samma flik.

Genom alla komplicerade släktskap många generationer bakåt, blir det många lustiga släktskapsförhållanden. En del har jag påpekat, men det finns många fler.

Torgny