Efter att ha fått positivt svar på frågan om “Det skogsfinska DNA-projektet” var intresserat av andra nu levande personer med rak, obruten skogsfinsk manslinje kontaktade jag i våras Lennart Lönn i Göteborg, en av mina kusiner, som jag aldrig någonsin träffat eller haft någon som helst kontakt med. Som son till en av min mors bröder har han en rak manslinje till de första finska nybyggarna i Lönnhöjden på Värmland/Dalarna-gränsen. Jag har trott att det var Hakkarainen-släkt, men projektadministratören Niclas Persson menar att släkten var Härköinen.
Hur som helst, i förra veckan träffades vi för första gången, han 70+ och jag 70-, i Sunnansjö där han gjorde den första topsningen (skrapning på kindens insida med tops). Provet är nu inskickat och nu väntar vi bara på resultat.
Den mest kände på den manslinjen var troligen nämndeman och skatteman Nils Tomasson 1753-1825, vars bouppteckning finns avskriven på hemsidan. Om någon har något att säga om honom eller hans ursprung; Hakkarainen eller Härköinen, är jag mycket intresserad.
Bortsett från DNA-frågan var det mycket trevligt att få kontakt med en hittills helt obekant relativt nära släkting och få ta del av hans liv.