Ja, nu är utflykten till Filipstad med tillhörande föredrag avklarat. Det gick bra även om fiaskot genom krånglande teknik bara var en hårsmån borta. De ca 40 åhörarna fick vid flera tillfällen tålmodigt vänta, som längst ca 20 min, på att vi skulle kunna fortsätta. Det var glappkontakt någonstans mellan dator och projektor, och min framställning byggde helt på bilderna. Bland åhörarna fanns flera nyfunna släktingar; tremänningarna Bo Eriksson och Nils-Erik Nilsson liksom Thomas Jansson och Jan Kruse som är släkt på litet mera avlägset håll. Nils-Erik, som kom i sällskap med sonsonen Anders, hade i sällskap också en dotterdotter till Johannes Lönn, Lizzy Lindenäs (om jag uppfattade rätt), alltså ännu en tremänning på morfars sida.

Nils-Erik hade dessutom tagit med sig en pärm med olika handlingar om Djuprämmen som jag fick låna. Bland handlingarna finns ett 80 sidor långt dokument om hemmansskifte i Djuprämmen från 1876. Som jag förstår gäller det skiftet av sterbhuset efter Anders Pehrsson Hök, svärfader till Per Persson Lås, som också anges som en av sterbhusdelägarna. (Det fanns ju också andra släktskap; Per och hustrun Mathilda Andersdotter Hök var ju både kusiner och tremänningar genom släktskap både på Pers moders- och faderssida).

Jag får säkert anledning att återkomma när jag studerat dokumentet närmare.

Per Persson Lås är ju Låås-släktens anfader och också den siste bergsmannen i släkten.

F.ö. var det många åhörare som sade att det varit mycket intressant och många som ville diskutera och kommentera olika saker i min framställning, både i pausen och efteråt. Jag hade svårt att hinna tala med alla. Föredraget bestod av två olika delar, dels en släktkrönika längs faderslinjen från Lång-Christopher fram till början av 1900-talet före paus, dels en avslutande del om genealogiska DNA-tester – principer och vad det givit för resultat i mitt fall. Jag tror båda delarna uppskattades.

Det var också trevligt att träffa och få ansikten på flera personer som jag annars bara haft kontakt med över Facebook och mejl. Tyvärr fanns det ju inte tid till några djupare meningsutbyten.