Gun-Britts släktträd är nu uppdaterat. Det är litet putsat och kompletterat samt utökat med knappt 100 nya personer.

Den enda mera speciella nyheten är nog annars att släktskapet med konstnären Johan Ahlbäck är klarlagt.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Ahlb%C3%A4ckd.

I en släktutredning hos Birgit Sjöström fanns släktskapet noterat med ett frågetecken. Oklarheten bottnade i det faktum att Johans mor, Christina Grandell, trots att hon var född utom äktenskapet ändå bar faderns efternamn.

Gun-Britts far, Elis,och de andra Snöklintsyskonens mormor, Anna Danielsdotter (1850-1900) var syster med Johans mormor, Stina Maja Danielsdotter (född 1842). Följaktligen var Johan Ahlbäck och Snöklintsyskonen tremänningar.

Syskonen Anna och Stina Maja Danielsdotter växte upp hos gruvarbetaren Dan Persson (1817-1877) och hustrun Maja Stina Svensdotter i Silvergruvan/soldattorpet i Norrvik, Ludvika.

Du kommer direkt till Gun-Britts släktträd här:
http://torgnylaas.se/Slakttavlor/Utdrag-201509/Gun-Britts%20anor/jakpet-20150924/index.htm

En uppdaterad version av Torgnys släktträd kommer också så småningom.