I den trevliga programserien “Det sitter i väggarna” som sändes i svt1 i höstas handlade det fjärde programmet den 21 november om bergsmansgården Sundet i Kopparberg. Den skicklige och pedagogiske historikern Christopher O´Regan lyckades spåra bergsmannen Hans Bengtsson som ägare under 1600-talet och antyder att det nog finns en ännu äldre historia, men säger ändå i slutet av programmet att han var den förste på platsen. Det stämmer inte. Hans Bengtsson var i själva verket den 4:e ägaren till stället. Det framgår av ett domstolsärende i Ljusnarsberg den 15 februari 1647, som den eminenta släktforskaren Monica Fogelqvist påvisat. I det målet framträder vår anfader Christopher Jönsson (Lång-Christopher) från “Philipstads sochn och Sundsiö” och gör anspråk på “salig Hans Bengtssons torp Biörkesund”, som nu “hans twenne söner besitta”. Torpet upptogs nämligen “från roten och ödemarck” för fyretio (40) år sedan av hans (Lång-Christophers) moderbroder Påfwell Andersson. Christopher ifrågasätter nu om Hans Bengtsson verkligen kommit över torpet på lagligt sätt. Christopher får emellertid inget gehör för sin klagan. Av protokollet framgår det att det tidiga ägandeskapet till stället sett ut så här:

Ca 1600 Påfwell Andersson tar upp torpet “af roten och ödemark”

Påfwel Andersson dör, sonen Anders Påfwelsson ärver

1607 Anders Påfwelsson säljer torpet för 30 daler till Nils Hindersson, rådman

31 jan 1625 Hans Bengtsson köper torpet av Nils Hindersson

1644 Hans Bengtsson dör, sönerna Bengt och Anders ärver

1647 Bengt och Anders Hanssöner besitter nu tillsammans torpet. Bengt har byggt eget.

Eftersom kopparfyndigheten i Kopparberg upptäcktes 1624 av Mårten Finne var Hans Bengtsson alldeles säkert den förste bergsmannen på platsen. Om hans ursprung vet jag ingenting och ingenting kom fram i programmet, men sannolikt var han finne – det var ju nästan bara finnar som bodde på de trakterna vid den tiden. Lång-Christophers morbror Påvel Andersson var med säkerhet född i Finland.

Ett par petimeteranmärkningar, som inte förtar helhetsintrycket av ett mycket informativt och trevligt program:

1. I presentationen i inledningen säger Christopher att orten Kopparberg ligger i Västmanlands län, vilket inte är helt korrekt. Platsen ligger i landskapet Västmanland, men i Örebro län.

2. I uppradningen av alla de olika material som använts för taktäckning räknar byggnadsantikvarien Erika Åberg upp en lång lista utan att nämna det förr särklassigt vanligaste i Bergslagens skogsbygder – näver. Fram till andra halvan av 1800-talet nästan allenarådande som taktäckningsmaterial.

Programmet kan ses i SvtPlay till den 20 maj 2018.

https://www.svtplay.se/video/15951450/det-sitter-i-vaggarna/det-sitter-i-vaggarna-sasong-3-avsnitt-4?start=auto&tab=2017