Blog Image

Släkten

Om bloggen

I den här bloggen kommer jag att meddela när något hänt på min hemsida, nya släktuppgifter, nya fotografier eller annat som har eller inte har med släkten att göra. Av och till kanske någon annan fundering också kan smyga sig in. Givetvis hoppas jag också på bidrag och kommentarer från Dig som läser bloggen och hemsidan. Observera att för att kommentera ett inlägg behöver du inte vara inloggad.

Meddela mig om du inte automatiskt får mejl med meddelande om nya inlägg på bloggen, men skulle vilja ha det.

Finnsamkonferensen 2020 i Filipstad inställd

Finnmarken Posted on 2020-04-18 11:33:17

Så kom då för några dagar sedan den officiella bekräftelsen på det som ändå varit uppenbart en längre tid: Finnsamkonferensen i Filipstads bergslag som skulle ägt rum sista helgen i maj ställs in. Förhoppningsvis inte för gott utan kan kanske genomföras nästa år. Programmet för den inställda konferensen var ju klart, men jag tror aldrig det blev utskickat i någon inbjudan. Borde relativt lätt kunna tas fram och dammas av.

Det var bl.a. tänkt att jag skulle bidra med ett föredrag om finnhyttor i norra delen av Filipstads kommun
Om en av de finnhyttor som jag tänkte berätta om har jag ställt samman en historia, “Dalkarlssjön och Tithöjden”, som jag lagt på min hemsida http://torgnylaas.se/ under fliken Släktberättelser.

De videofilmer som skulle ha visats avslutningsdagen finns på YouTube. https://www.youtube.com/results?search_query=torgny+laas Leta fram videofilmerna “Omsjön-Lönnhöjden” resp. Lönnhöjden, Östra Värmland Juni 2018″Rämmendagarna 2019; Vålbergsleden

Finnmarken Posted on 2019-11-19 14:25:08

Hösten är grå, och vintern är på väg. Då kan det kännas bra att minnas den sköna sommaren. Kanske kan den lilla filmen från årets torpvandring under Rämmendagarna bidra. Vandringen 2019 gick på nydragen led i Vålberget på gamla gränsen mellan förra socknarna Rämmen och Gustav Adolf, som vanligt med ledens upphovsman, Leif Olsson Lesjöfors, som guide.
Tyvärr måste rutten i sista stund dras om, då skogsmaskiner gjort slingan förbi bosättningarna vid Tannfallet oframkomlig. Förhoppningsvis för mig/oss kan Tannfallsbosättningarna besökas ett senare år, då den egna släkten har en stark anknytning dit och med en mycket speciell och pikant historia.
https://www.youtube.com/watch?v=fpN4MjI61T4Omsjön/Laggsundet-Lönnhöjden

Finnmarken Posted on 2019-07-15 09:09:47

I början av juni hade jag förmånen att få expertguidning av Inger Frykberg och Bror Jansson längs den gamla bruksvägen mellan de två finnbosättningarna Omsjön/Laggsundet och Lönnhöjden i östra Värmland, nästan vid gränsen mot Dalarna. Ända sedan Tomas Jönsson Härköinen på 1670-talet flyttade från Omsjön för att som förste nybyggare bosätta sig på Lönnhöjden har vägen varit pulsådern som sammanbundit bosättningarna på Lönnhöjden med de i Omsjön/Laggsundet. Med nya bilvägar och moderna kommunikationsmedel blev så vägen från mitten av 1900-talet helt obsolet och håller nu på att sakta återgå till naturen. Här en liten film från vår promenad:

https://youtu.be/QV7W2WnoWoU

Den lilla filmen dokumenterar vandringen på leden, som nu också finns ordentligt karterad och dokumenterad på länkarna:

https://www.openstreetmap.org/relation/9756566

och

https://hiking.waymarkedtrails.org/?fbclid=IwAR2drEpoqPxIooXPS2-6j11k8MTTebn1YwqjJpp8HaBp5iviGWqONJvQv18#route?id=9756566&map=14!60.0999!14.19

Berättelsen om Lönnhöjden och släkten finns sedan tidigare på denna hemsida:
http://torgnylaas.se/Egna%20texter/Lonnhojden-2017-11-ver.pdfSkäfthöjden/Omsjön/Gustavsström

Finnmarken Posted on 2018-09-27 19:03:34

För en liten tid sedan hade jag förmånen att få en guidning av Erik Modin till några intressanta platser i trakterna av den gamla finnbosättningen Skäfthöjden där Erik bor.

Skäfthöjdens tidigaste historia och den egna släktens historia där finns, som nämnts i förra inlägget, beskriven på http://torgnylaas.se/index.html i berättelsen “Skäfthöjden” under fliken “Släktberättelser”.

Erik visade:

1. Stockbåten i Skäfttjärn. En urgröpt trästock liggande på grunt vatten i strandkanten. Ålder okänd, men prov finns hos Länsstyrelsen för C-14 datering.

2. Gruvområdet vid Mörttjärn/Hedtjärn där förfäderna brutit malm, kunde vi tyvärr inte se, då vägen var blockerad av nedblåsta träd. Men vi kunde se ett par mindre brytningar i närheten vid Hedtjärn. (Tät vegetation omöjliggjorde fotografering.)

3.Gravfältet vid Omsjön. Ett tiotal tydliga gravhögar på tallheden. Sannolikt från traktens första bosättare på tidigt 1600-tal. Mycket möjligt att någon av våra förfäder bland de första bosättarna på trakten ligger där, men det lär vi aldrig få veta. Innan kyrkorna i Gåsborn (1652), Rämmen (1787) och Säfsen (1762) fanns, hade man närmare 5 mil i väglöst land till närmaste kyrkogård, såväl norrut till Nås kyrka som söderut till kyrkan i Filipstad. Området är tydligt markerat i terrängen av Skogsvårdsstyrelsen, så förhoppningsvis blir det skonat vid den avverkning som Bergvik planerar i området. Området finns också markerat bland “Skogens pärlor” på Skogsstyrelsens hemsida, men utan annan information än “ej kvalitetsgranskad forn- och kulturlämning”. På RAÄ:s (Riksantikvatiämbetet) hemsida finns gravfältet märkligt nog överhuvud taget inte registrerat.

4. Fångstgroparna vid Gustavsström. Tre stycken djupa gropar med ca 4-5 m diameter på en tallhed. Ålder och exakt användning okänd.

5. “Gudsögat”, som nog egentligen är ett s.k. “vitterkors” på Eriks uthusgavel. Kommentarer!

Tack Erik för en mycket intressant och trevlig eftermiddag!Åkerhöjdsleden

Finnmarken Posted on 2018-08-22 10:06:01

2018 års guidade torpvandring under Rämmendagarna gick på den nya leden i Åkerhöjden mellan Djuprämmen och Laggsundet/Omsjön. Leif Olsson, upphovsmannen även till denna led, guidade.
Vad gäller vår släkt är Åkerhöjden något “off-side”. Mig veterligt har ingen av våra direkta anfäder och -mödrar bott i Åkerhöjden, men ett antal släktrelationer finns det och eftersom våra anor bott runt omkring har man naturligtvis väl känt till även Åkerhöjden. Och miljöerna känner vi ju igen!
En knappt 20 min lång film från 2018 års torpvandring under 2018 års Rämmendagar på den nya Åkerhöjdsleden mellan Djuprämmen och Omsjön i de östvärmländska finnmarkerna finns nu på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=jO8wiEcvdR0&t=29sSläkthistoris safari 2; Lönnhöjden

Finnmarken Posted on 2018-06-30 11:34:23

För ett par veckor sedan hade jag förmånen att få en guidning i Stora och Lilla Lönnhöjden av Lönnhöjdsexperten par preferance Inger Frykberg.
Den förste att röja och bygga på Stora Lönnhöjden var vår släkts anfader på Lönnsidan Tomas Jönsson Härköinen på 1670-talet. Platsen för den första bosättningen är utan tvekan det som nu kallas Olshöjden. Mera tveksamt om det finns några byggnader kvar från den tiden, troligen inte, men möjligen någon del av uthusen.
Tomas son, Johan, tog sedan upp Lilla Lönnhöjden. Exakt var första bosättningen där låg är oklart. Två alternativ visas i den lilla videon.

Video från junibesöket:
https://www.youtube.com/watch?v=WvdCkqISNMk

Och här en länk till Ingers egen Lönnhöjdshemsida:
http://lonnhojden.se/#homeNygammal reseberättelse från finnmarken

Finnmarken Posted on 2016-02-10 11:06:57

Har just lagt upp en ny berättelse för finnmarksintresserade. Det är Sven Lönborgs reseberättelse “Till finnskogen” från Svenska Turistföreningens Årsbok 1901 där han beskriver sin resa i de då fortfarande väglösa hälsingska finnmarkerna. Notera att det Skräddrabo han besöker omöjligen kan vara det Skräddrabo 2,5 mil söder om Alfta där nu det förnämliga finnskogsmuseet ligger http://www.finnskogsmuseet.se/

Det har alltså funnits fler bosättningar i Hälsingland med det egendomliga namnet. Vad är bakrunden till namnet Skräddrabo?

Sven Lönborgs artikel finns under fliken “Finnmark-kultur”.Litet nygammal läsning

Finnmarken Posted on 2016-01-14 11:36:13

Litet ny läsning på hemsidan.

1. Höslåtter och löfskördande på Finnmarken. På 30 sidor i Svenska Turistföreningens Årsbok 1901 avhandlar den kände domprosten i Karlstad och hembygdsforskaren C.V. Bromander in i minsta detalj hur den delen av den skogsfinska näringen gick till.

Artikeln ligger under fliken “Finnmark-kultur”

2. Egna transkriberingar av två domstolsprotokoll.

– Målet mot Erik Christophersson (Honkainen) för dråpet/mordet på hustrun Malin 1667.
Erik var min ff ff ff ff ff (bl.a.) Tungt arv!

– Hela domstolsprotokollet från Färnebo Häsradsrätts Ting den 10-12 november 1645. Även om det naturligtvis bara är tvister och problem som behandlas får man ändå genom de olika vittnesmålen en god inblick i vardagslivet i Värmlandsberg under 1600-talet. Mycket hor och lönskalägen var det! Och stränga påföljder!

Domstolsprotokollen finns under fliken “Domböcker”

Gå till hemsidan:Next »